Tomt – Stockholms södra skärgård 1Kulturarv som renoveras varsamt. Villan är ritad av Ivar Tengbom, 1934.