OM RPJ BYGG

Det handlar om kunskap & hantverk

Vår historia började 1991 med att vi startade möbel- och inredningssnickeriet – Arvidson & Co AB.
När snickeriverksamheten såldes 2003 bytte vårt företag namn till RPJ Bygg & Snickeri AB och ändrade inriktning mot arkitektritade hus.
På RPJ Bygg & Snickeri AB värnar vi om det goda hantverket och inspireras av att själva arbeta som hantverkare.
Vår övertygelse är att varje projekt kräver en engagerad arbetsledare. RPJ Bygg & Snickeri AB har alltid en snickrande arbetsledare på plats varje dag. Arbetsledaren ser till att beslut om utförande och konstruktion blir tagna i god tid och att arbetet görs i rätt ordning.

Under denna förutsättning kan arbeten bli utförda med hög kvalitet i detaljer och konstruktioner och överenskommelser om ekonomi och tider kan hållas.

Samma höga krav som vi ställer på oss själva ställer vi också på våra underleverantörer och underentreprenörer gällande tid, utförande och kvalitet.