Personal

John Larsson
Byggmästare
Mob: 070-499 35 85
john@rpjbygg.se
Rasmus Larsson
Snickare
Mob: 076-173 30 03
rasmus@rpjbygg.se
Pontus Larsson
Snickare/Studerande
Mob: 070-732 71 33
pontus@rpjbygg.se